MAXIMALE VERGADERCAPACITEIT,
MEER GASTVRIJHEID EN MINDER KOSTEN

Gemeenten hebben dagelijks een grote stroom van bezoekers en medewerkers en ze facilitairen veel werkplekken en vergaderruimtes. Hierbij worden ze geconfronteerd met tal van uitdagingen: Sluiten de verschillende type werkplekken aan bij de behoeften van de werknemers? Worden de vergaderruimte in het gemeentehuis wel optimaal benut? Weten bezoekers hun weg te vinden? Welke vergaderingen vinden waar plaats en hoe vind ik een collega? Een goede inrichting van uw gemeentehuis is daarom noodzakelijk voor een efficiënte bedrijfsvoering. Onze oplossingen zijn er op gericht gemeenten in staat te stellen adequaat te reageren op deze uitdagingen.

Efficiencyverbeteringen in tijd en ruimte – Besparing van exploitatiekosten – Meer grip & controle
Gastvrije en professionele uitstraling – Hogere bezoekerstevredenheid – Gelukkige medewerkers

Maximale vergadercapaciteit

Gereserveerde, maar niet gebruikte vergaderruimtes zijn een doorn in het oog van managers. Deze no-shows drukken de vergadercapaciteit gemiddeld met 30%. Ze zorgen er bovendien voor dat onnodig dure, externe vergaderruimte wordt gereserveerd. Met de oplossingen van Innivo, eventueel gekoppeld aan uw eigen reserveringssysteem, is dit voortaan verleden tijd en maken uw werknemers altijd maximaal gebruik van de vergadercapaciteit in uw gebouw.

Flexibele werkplekken

De manier waarop we werken in Nederland wordt steeds flexibeler. Geen wonder, want uit berekeningen blijkt dat een bedrijf vele tienduizenden euro’s per jaar bespaart wanneer zij overgaat van 1 naar 0,7 werkplek per persoon. Steeds meer managers in Nederland grijpen deze kans op besparing. Een dergelijke switch naar meer flexibiliteit is echter een complex proces. Innivo ondersteunt u voor, tijdens en na de transitie met heldere data en informatie. Eenvoudig, gebruiksvriendelijk en effectief.behandelruimtes. Innivo zorgt ondertussen ook voor informatieverstrekking richting de arts en assistent. Zij zijn daardoor steeds op de hoogte van de bezetting in de wachtruimte.

Management & Analyse

Met behulp van de innovatieve oplossingen van Innivo verloopt de regelmatig wisselende bezetting van vergaderruimtes en werkplekken eenvoudig en soepel. Uw facilitair manager heeft nu ook een krachtige managementtool in handen. Waar incidentele turf-metingen onnauwkeurige informatie opleveren, registreert de oplossing van Innivo continu en accuraat. Alle geregistreerde data worden helder ontsloten via begrijpelijke analyses en rapportages. Op basis daarvan neemt u gefundeerde beslissingen voor de exploitatie en gebruiksefficiency van uw gemeentehuis op korte, middellange en lange termijn. Verhoging van de efficiency en besparingen op huisvestingskosten liggen daarmee binnen handbereik.

Ik wil meer informatie

Ik heb interesse in de oplossingen van Innivo, neem daarom vrijblijvend contact met op.