OPTIMALE GASTVRIJHEID, PROFESSIONALITEIT EN EFFICIENCY

Een prettige en gezonde werkomgeving is van invloed op de gezondheid, productiviteit en welbevinden van medewerkers. De wijze waarop u het gebouw beheert en de facilitaire dienstverlening spelen hierin een belangrijke rol bijvoorbeeld door het inzetten van slimme systemen voor wayfinding en het managen van werkplekken, spreekkamers en vergaderfaciliteiten. De oplossingen van Innivo dragen bij een gebouw efficiënter te maken en stellen u als facility manager in staat een daadwerkelijke bijdrage te leveren aan een succesvolle huisvesting.

Efficiencyverbeteringen in tijd en ruimte – Besparing van exploitatiekosten – Meer grip & controle
Gastvrije en professionele uitstraling – Hogere bezoekerstevredenheid – Gelukkige medewerkers

Optimaal gebruik vergaderruimten

Gereserveerde, maar niet gebruikte vergaderruimtes zijn een doorn in het oog van managers. Deze no-shows drukken de vergadercapaciteit gemiddeld met 30%. Ze zorgen er bovendien voor dat onnodig dure, externe vergaderruimte wordt gereserveerd. Met oplossingen van Innivo is dit voortaan verleden tijd.  Facility managers hebben inzicht hoe de vergaderruimten echt worden gebruikt en uw werknemers maken maximaal gebruik van de vergadercapaciteit in uw gebouw.

Flexibele werkplekken

De manier waarop we werken in Nederland wordt steeds flexibeler. Geen wonder, want uit berekeningen blijkt dat een bedrijf vele tienduizenden euro’s per jaar bespaart wanneer zij overgaat van 1 naar 0,7 werkplek per persoon. Steeds meer managers in Nederland grijpen deze kans op besparing. Een dergelijke switch naar meer flexibiliteit is echter een complex proces. Innivo ondersteunt u voor, tijdens en na de transitie met heldere data en informatie. Eenvoudig, gebruiksvriendelijk en effectief.behandelruimtes. Innivo zorgt ondertussen ook voor informatieverstrekking richting de arts en assistent. Zij zijn daardoor steeds op de hoogte van de bezetting in de wachtruimte.

Management & Analyse

Met behulp van de innovatieve oplossingen van Innivo verloopt de regelmatig wisselende bezetting van vergaderruimtes en werkplekken eenvoudig en soepel. Uw facilitair manager heeft nu ook een krachtige managementtool in handen. Waar incidentele turf-metingen onnauwkeurige informatie opleveren, registreert de oplossing van Innivo continu en accuraat. Alle geregistreerde data worden helder ontsloten via begrijpelijke analyses en rapportages. Op basis daarvan neemt u gefundeerde beslissingen voor de exploitatie en gebruiksefficiency van uw gemeentehuis op korte, middellange en lange termijn. Verhoging van de efficiency en besparingen op huisvestingskosten liggen daarmee binnen handbereik.

Ik wil meer informatie

Ik heb interesse in de oplossingen van Innivo, neem daarom vrijblijvend contact met op.